ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เค.เอส ควอลิตี้ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด 

ดำเนินกิจการในด้านบริการ และ วางแผน ให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษี 

รวมถึง ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม และ ผู้ประกันตน

ดำเนินการขอยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่างๆ

บริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เราดูแล และวางใจให้เราดูแลกิจการ ให้คำปรึกษาที่ผ่านมา ต่างชื่นชมในการทำงานของบริษัท 

Visitors: 447